Priser Byggställning

Hämtpriser från lager

 

Mindre ställningar 0,73 bred > 100m2                                                                   Grundpris
                                                                                                                                  Dygnshyra
20kr/m2
2kr/m2
Större ställningar 0,73 bred  < 100m2                                                                   Grundpris
                                                                                                                                  Dygnshyra
15kr/m2
1,50kr/m2
Monteringspriser offereras.
Vill ni ha hjälp med transport så ordnar vi det också
25%  moms tillkommer på alla priser
 
För att få fram hur många m2 ni behöver så räknar man längden x höjden till översta skyddsräcket